ENERJİ VERİMLİ GEZİCİ EV
Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul'un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salımının azaltılması hedeflenmektedir. Bu amaçla proje kapsamındaki eğitimlerin içerisinde verileceği ( 800cmx300cmx410cm) ebatlarındaki -iki yana açıldığında genişliği 485 cm olan- konteyner tır çekicisi ile yer değiştirecek ve okul bahçelerinde 2 gün süre ile konuşlandırılacaktır.

İSTKA
Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı-2014
Kurum Adı Projedeki Rolü
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği - ÇEKÜD Proje Koordinatörü
İstanbul İl MEM Proje İştirakçisi
TR10/14/EVK/0046
01.09.2014
Proje devam ediyor
635.080,00
Cengiz Kömürcü
ÇEKÜD
İştirakçi
Adı Soyadı Unvanı

Katılımcı Toplamları
Okul
0
Yönetici
0
Öğretmen
0
Veli
0
Öğrenci (İlkokul)
0
Öğrenci (Ortaokul)
0
Öğrenci (Lise)
0
Öğrenci (Diğer)
0
Diğer
0