Eğitimde İyi Örnekler 2016 Başlıyor

Bu     yıl     altıncısı     düzenlenecek      olan     Eğitimde     İyi    Örneklerin    Paylaşımı Sergisi-İstanbul   2016 "başvuruların   birbirleriyle   rekabet   ettiği"  ya da başvuruların "iyiden kötüye   doğru sıralandığı"   bir  yarışma olmayıp,  eğitim  personelimizin   geliştirdikleri  örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına  ve birbirlerine model teşkil etmelerine  imkan sağlamayı hedeflemektedir.   Bu  bağlamda  geliştirilen   seçme  koşulları   paylaşımda  sunulacak   örneklerin kalitesini   artırmayı,   dolayısıyla   katılımcıların    öğrenme   fırsatlarını   geliştirmesini amaçlamaktadır.   Paylaşımda sunulan  iyi  örneklerin  "paylaşımda  sunulmak üzere" geliştirilmesi    değil;   "eğitim  sürecinde   bir eksikliğe yanıt vermek/eğitim  sürecinde bir gelişim sağlamak  vb."   için geliştirilmesi    önemsenmektedir.

Başvurular ve katılım işlemleri,   18 Mart-1 Nisan 2016   tarihleri arasında www.istmem.com  web sayfası üzerinden   e-başvuru   şeklinde  yapılacaktır.   Bu tarihten önce bilgi girişi  yapılmasi mümkün olmayacaktır.

Proje sahiplerinin bu tarihe kadar hazırlıklarını yapması başvuru  sürecinin daha hızlı sürmesine  olanak sağlayacaktır.

Başvurular  yapılmadan önce yönergenin dikkatli bir  şekilde  okunup, başvuruların yönergede  yer  alan şartlara  uygun  bir şekilde  yapılması önem  arz etmektedir. 

 

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLERİN PAYLAŞIMI SERGİSİ-İSTANBUL 2016 YÖNERGESİ

AMAÇ 
Bu yönerge; Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, resmî okul/kurumlarda yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan iyi örnekleri paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmi tüm okul/kurumlarımız tarafından model alınmasını sağlayacak Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı Sergisi -İstanbul 2016'nın usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

KAPSAM 
Bu Yönerge; İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmî tüm okul/kurumların iyi örneklerini paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve öne çıkarmak için yapılacak çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

TANIMLAR 
Bu yönergede geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı'nı,
Valilik: İstanbul Valiliği'ni,
Müdürlük: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nü,
İl Seçici Kurulu: İl Değerlendirici Kurulu tarafından gelen başvuruları, değerlendirme kriterlerine uygun olarak seçip; sergiye katılacak olan başvuruları belirleyen kurulu,
İl Değerlendirici Kurulu: Resmi okul/kurumlardan gelen başvuruları değerlendirme kriterlerine uygun olarak değerlendirip, bu çalışmalardan iyi örnek teşkil eden başvuruları İl Seçici Kuruluna sevk eden kurulu,
Okul / Kurum: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi tüm okul/ kurumları ifade etmektedir.

HEDEFLER 
Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı Sergisi-İstanbul 2016; "başvuruların birbirleriyle rekabet ettiği" ya da başvuruların "iyiden kötüye doğru sıralandığı" bir yarışma olmayıp, eğitim personelimizin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil etmelerine imkân sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda geliştirilen seçme koşulları, paylaşımda sunulacak örneklerin kalitesini artırmayı, dolayısıyla katılımcıların öğrenme fırsatlarını geliştirmesini amaçlamaktadır. Paylaşımda sunulan iyi örneklerin "paylaşımda sunulmak üzere" geliştirilmesi değil; "eğitim sürecinde bir eksikliğe yanıt vermek/eğitim sürecinde bir gelişim sağlamak vb." için geliştirilmesi önemsenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki maddeler hedeflenmiştir:
1. Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin Ar-Ge altyapısından yoksun eğitim bölgelerinde (okullar-kurumlar) yaygınlaştırılarak uçların birleştirilmesine imkân sağlanması,
2. Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaş ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin artırılması, 
3. Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri,
4. Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade edilmesi, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması,
5. Okul aile birliği, mezunlar derneği, STK'lar gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarının doğru yönlendirilmesi, eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesi,
6. Okul/kurum yardımcı personeli ve okul/kurumun tedarikçilerinin okul/kuruma daha fazla katkı sağlamalarının yolunun açılması,
7. İyi örneklerin öncelikle tüm İstanbul'da ve ülkede uygulanarak yaygınlaşmasının sağlaması.

Başvuru İşlemleri 
Başvurular ve katılım işlemleri, 18 Mart -1 Nisan 2016 tarihleri arasında www.istmem.com web sayfası üzerinden e-başvuru şeklinde yapılacaktır.
www.istmem.com web sayfasında e-başvuru linkinde yer alan başvuru formu (Ek-1) yönergeye uygun olarak doldurulup kaydedildikten sonra (başvuru süresi içerisinde) sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan takip numarası başvuru numaranız olacaktır. Takip numaranız formda belirtilen e-posta adresinize gönderilecektir. Başvurunuzu takip etmek için takip numaranızı not almanız gerekmektedir. Takip numaranızı aldıktan sonra işleminiz tamamlanmış olacaktır.(Sisteme girilen e-posta adresine takip numarası gelmemesi durumunda başvurunuzu yenileyiniz!) Bilgilerde değişiklik yapılmak istenildiğinde son başvuru tarihine kadar takip numarası kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru formundaki bilgilerin yanlış ve eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Mükerrer yapılan başvurularda en son yapılan başvuru değerlendirilmeye alınacaktır. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

Başvuru Koşulları 
1. İlimizde bulunan tüm resmi okul/kurumlarda görev yapan kişi ya kişiler iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını sunmak üzere başvurabilirler.
2. Kişi ya da okul/kurumlar birden çok kategoride başvuru yapabilirler. Başvurularda en fazla üç (3) kişinin ismi yer alabilecektir.

3. Ödüllendirmede sadece proje sahibi kişi değerlendirilmeye alınacaktır. Sonraki aşamalarda kesinlikle herhangi bir ekleme ya da değişiklik kabul edilmeyecektir.
4. Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde proje dokümanlarında yazılı ya da görsel olarak kurum-öğretmen ismi vb. kesinlikle yer almayacaktır. Bu tür başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Başvurusu yapılacak iyi örneğin eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir yönü olmalıdır.
6. Başvurusu yapılacak iyi örnek uygulanmış ve sonuçları alınmış olmalıdır (anket vs.).
7. Özgün olmalıdır.
8. Hazırlanan ve sunulan projelerin önceki yıllarda iyi örnekler paylaşımına katılmış başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır. 
7. Uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olmalıdır.
8. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri vb.) değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Proje konuları aşağıdaki kategorilere uygun projeleri kapsamaktadır.

Başvuru Kategorileri

1-Medeniyet Uygulamaları

2-Kurumsal Uygulamalar

3-Bilim ve Teknoloji Uygulamaları

 

1-Medeniyet Uygulamaları

Bu kategori, tüm kurumların kültürel faaliyetler ve medeniyet anlayışı alanlarında yapılan (eğitim, kültür, edebiyat, sanat, değerler, STK- kamu kurumları ve özel sektör işbirliği, veli eğitimi, gezi vb.) tüm faaliyetler ve etkinlikleri içerir.

2-Kurumsal Uygulamalar

Bu kategori kurumun fiziki şartlarına yönelik iyileştirme, okul güvenliği, STK- kamu kurumları ve özel sektör işbirliği, rehberlik, özel eğitim, iletişim, çevre, sağlık, afet bilinci vb. uygulamalar, tüm faaliyetler ve etkinlikleri içerir.

  1. Bilim ve Teknoloji Uygulamaları

Bu kategori, bilimsel alanda yapılan her türlü uygulama, teknoloji kullanımı, sosyal medya, eğitim içeriği ya da eğitim ortamı/aracı olarak düşünülerek yapılan uygulamaları içermektedir.

Başvuru Ekleri

Başvuruya ek olarak mutlaka çalışma ile ilgili ofis (Open Ofis, Ms Office) belgesi (power point, Word, excel vs) veya sunum dosyası (power-point, prezi vb.) paylaşılacaktır. Ekler sıkıştırılıp yüklenebilir.
Not: Eklerde kişi ya da kurum bilgisi (okul tabelası resmi vs.) yer almayacaktır. Maksimum dosya yükleme boyutu 4 MB'tır. Çalışma ile ilgili video var ise, video paylaşım sitelerine yükleyerek, linkini göndermiş olduğunuz dosyaya ekleyebilirsiniz.

Kurullar ve Değerlendirme, Puanlama, Sonuçların Açıklanması, Ödüllendirme

. Başvuruların İl Değerlendirici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi
Gelen başvuruları değerlendirmek ve iyi örnek olarak görülen başvuruları İl Seçici Kuruluna sevk etmek üzere paylaşım konularında uzman kişilerden oluşan İl Değerlendirici Kurulu, ilimize bağlı tüm resmi okul/kurumlardan gelen başvuruları 1 Nisan -15 Nisan 2016 tarihleri arasında internet üzerinden bağımsız olarak değerlendirip; her başvuru kategorisinden İl Seçici Kuruluna götürülmeye değer iyi örnek kabul edilen başvuruları belirleyecektir.

İlk değerlendirmede tespit edilen projeler İl Seçici Kuruluna sevk edilmeden önce 18- 27 Nisan 2016 tarihlerinde saha ziyaretleri yapılacak; proje uygulama ortamı yeniden değerlendirilecek ve İl Seçici Kuruluna sevk edilecektir.

. Başvuruların İl Seçici Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi

İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında alanında uzman akademisyenler, eğitimciler, STK üyeleri, seçkin kişilerden oluşan İl Seçici Kurulu, İl Değerlendirici Kurulu tarafından seçilmiş iyi örnekler arasından sergiye katılacak olan başvuruları belirlemek için 28 Nisan 2016 tarihinde istişare toplantısı yapacaktır. Sergilenmeye layık görülen iyi örnekler tutanakla belirlenerek Strateji Geliştirme Şubesi'ne teslim edilecektir.

. Puanlama Matrisi
Değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değerlendirme Kriterleri

 

Başvurunun orijinalliği (Etki gücü ve özgünlük)

15 PUAN

Başvurunun okul/kurumlar için örnek ve model olma durumu

15 PUAN

Başvurunun sürdürülebilirlik özelliği

10 PUAN

Başvurunun planlama (çalışma takvimi) ve raporlama kalitesi (Rapor dilinin anlaşılır, uygun ve açık olması)

10 PUAN

Çalışma sonuçlarının performans ölçümlerinin rapora yansıtılmış olması

 ( Sayısal veri, video, resim vb.)

10 PUAN

Çalışmanın her eğitim bölgesinde uygulanabilir olması

10 PUAN

Çalışmaların müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olması

15 PUAN

Çalışmanın katılımcı yöntem (etki alanı) ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi

15 PUAN

TOPLAM PUAN     

100

 

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

İl Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı-İstanbul 2016 Sergisi'nde sunulmaya hak kazanan başvurular, 29 Nisan 2016 tarihinden itibaren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (http://istanbul.meb.gov.tr) ve paylaşım (www.istmem.com) web sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca sergiye katılacak proje sahipleri bilgilendirilecektir.

Paylaşım Sergisinin Düzenlenmesi

Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı-İstanbul 2016 Sergisi 10-12 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenecektir.

Paylaşım günleri boyunca okul/kurumlar kendilerini ve çalışmalarını fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak tanıtacakları bir stant hazırlayacaklardır. Stantlar 9 Mayıs Pazartesi günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına yerleştirilecektir. Sergi günü en geç 10.00'da tüm stantlar ziyarete hazır hale getirilmiş olacaktır.

 

Ödüllendirme

a-Katılımcı kişi ve okul/kurumlara "Katılım Sertifikası", İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecektir.
b-İl Seçici Kurulu tarafından değerlendirilen başvuru sahibine (MEB Personeli olanlara) "Başarı Belgesi (Vali Onaylı)" projenin uygulandığı okul/kuruma "İyi Örnekler Bayrağı" ve "plaket", proje koordinasyon ekibine "plaket" (en fazla 2 kişi) verilecektir. Aynı kuruma ya da koordinasyon ekibine ait birden fazla proje var ise kuruma ya da koordinasyon ekibine 1 (bir) adet "plaket" verilecektir.
c- İl Değerlendirici ve İl Seçici Kurul üyelerinden;
*Millî Eğitim Personeli olanlara "Başarı Belgesi (Vali Onaylı)",
*Üniversite ve STK yetkilisi olanlara "Teşekkür Belgesi" ve günün anısına "plaket"  verilecektir.
NOT: Ödüller; Etik kurulu ödül yönetmeliğine bağlı olarak verilecektir. İzleyicilere, katılımcı kişilere-Okul/Kurumlara paylaşımın son günü (12 Mayıs 2016 )düzenlenecek kapanış töreninde, takdim edilecek; Başarı belgeleri daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla iletilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER
Ek-1

1.Başvuru sahibi bilgileri (Uygulamayı geliştiren kişi adı)          
Adı Soyadı, İlçesi, Kurumu, Kurum Kategorisi, TC No, Telefon, E-Posta 
Uygulamayı gerçekleştiren proje sahibi kişinin bilgilerini, bir kurum ya da birden fazla kişi ise; ekibi ya da kurumu temsil edecek kişinin bilgilerini yazınız.  Ödüllendirme bu bölüme yazılan isimle sınırlıdır. Başvuru sonrasında herhangi bir değişiklik kesinlikle yapılmayacaktır.

  1. Uygulamanın kategorisi

Medeniyet Uygulamaları
Kurumsal Uygulamalar
Bilim ve Teknoloji Uygulamaları

 

3.TANIM

1.1Projenin Adı

 (6 kelimeyi geçmemelidir)

 

1.2Projenin Uygulandığı Yer(ler)

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Diğer (Belirtiniz)

1.3Amaçları

Projenin amaçlarını açıklayınız.

 

1.4Özeti

Projeyi gerekçe-amaç-faaliyet-sonuç bağlamında özetleyiniz.

 

1.5Gerekçe

Projenizin genel içeriğini, başlama noktasını ve hedeflerini açıklayınız.  (En çok 350 sözcük)

 

 

1.6Faaliyetlerin Açıklaması

Proje kapsamında gerçekleştirilen her bir ana faaliyetin, ana faaliyetlere dair alt faaliyetlerin detaylı açıklamasını yapınız. (Hazırlık ve değerlendirme faaliyetleri de dâhil olmak üzere)

 

 

 

 

1.7Yöntem

Aşağıda belirtilen hususları içeren bir metin yazınız.( Toplam 350 kelime)

1.7.1Projenin teması/temaları

1.7.2Projenin, katılımcılar üzerinde etkisi

1.7.3Projenin uygulanması için önerilen temel araçları (yöntem, ekipman, araç vb.)

1.7.4Çalışma metotlarını (planlama)

1.7.5(Projenin daha önce uygulanan bir projenin devamı olması durumunda) bu projenin öncekinin sonuçları üzerine inşa ediliş biçimi.

 

1.8Proje Süresi

Projenin süresi ..(..) aydır. Başlangıç Tarihi ../../201. Tahmini Bitiş Tarihi ../../201.

 

4.PROJENİN SONUÇLARI

2.1Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde gözlemlenen etkiler

Projenin aşağıdaki konularda sağladığı ilerlemeleri ve ilerlemelerin ölçülmesinde kullanılan objektif kriterleri(gösterge) belirtiniz.

4.1.1Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişme.

4.1.2Yürütücü/yürütücülerin kapasitelerindeki artış.

 

2.2Proje Ürünleri/Somut Çıktılar

Proje sonunda elde edilen ürünler ve/veya somut çıktılar açıklanmalıdır. (Projenin amacına göre faaliyet sayısı, proje kapsamında eğitim alan gençlerin sayısı, danışmanlık hizmetlerinden faydalananların sayısı, raporlar vb.)

 

2.3Sürdürülebilirlik

Projenin belirtilen bitiş tarihinden sonra nasıl sürdürüleceğine ilişkin olarak, aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (En çok 250 sözcük)

4.1.3Proje faaliyetlerinin hedef kitle üzerinde oluşturacağı somut etkiler devamlılık arz edecek mi?

4.1.4Faaliyetler, proje tamamlandıktan sonra da sürdürülecek mi?

4.1.5Projenin bitiminden sonra sürdürülebileceği ön görülen faaliyetler için finansman gerekiyor mu? Finansman nasıl sağlanacak?

 

2.4Görünürlük Faaliyetleri

Proje kapsamında gerçekleşen veya gerçekleştirilen görünürlük (tanıtım) faaliyetlerini açıklayınız.

 

3. PROJE MALİYETİ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

3.1 Proje Toplam Maliyeti (Proje Bütçesi)

Projenin toplam bütçesini belirtiniz.

 

3.2 Finansman Kaynakları

Ortaklar veya başka bir kaynak tarafından sağlanan nakdi ve/veya ayni katkıları belirtiniz.

Proje bir fona veya kuruma teklif edilmiş ise başvurunun durumuna da yer vererek belirtiniz.

4.BAŞVURU EKLERİ (GÖZAT)

5.ONAY
Başvuru bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum

 

Ek-2
Kurullar  (Kurullarda bulunacak kişiler İstanbul MEM Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.)


1. Medeniyet Uygulamaları

İL DEĞERLENDİRİCİ KURULU

İL SEÇİCİ KURULU

1

 

ARGE Üyesi

1

 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü

2

 

ARGE Üyesi

2

 Üniversite Temsilcisi

3

 

ARGE Üyesi

3

 Üniversite Temsilcisi

4

 

ARGE Üyesi

4

STK Temsilcisi

5

 

ARGE Üyesi

5

STK Temsilcisi

6

 

ARGE Üyesi

6

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

7

 

ARGE Üyesi

7

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

8

 

ARGE Üyesi

 

 

9

 

ARGE Üyesi

 

 

10

 

ARGE Üyesi

 

 

2. Kurumsal Uygulamalar

İL DEĞERLENDİRİCİ KURULU

İL SEÇİCİ KURULU

1

 

ARGE Üyesi

1

 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü

2

 

ARGE Üyesi

2

 Üniversite Temsilcisi

3

 

ARGE Üyesi

3

 Üniversite Temsilcisi

4

 

ARGE Üyesi

4

STK Temsilcisi

5

 

ARGE Üyesi

5

STK Temsilcisi

6

 

ARGE Üyesi

6

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

7

 

ARGE Üyesi

7

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

8

 

ARGE Üyesi

 

 

9

 

ARGE Üyesi

 

 

10

 

ARGE Üyesi

 

 

3. Bilim ve Teknoloji Uygulamaları

İL DEĞERLENDİRİCİ KURULU

İL SEÇİCİ KURULU

1

 

ARGE Üyesi

1

 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü

2

 

ARGE Üyesi

2

 Üniversite Temsilcisi

3

 

ARGE Üyesi

3

 Üniversite Temsilcisi

4

 

ARGE Üyesi

4

STK Temsilcisi

5

 

ARGE Üyesi

5

STK Temsilcisi

6

 

ARGE Üyesi

6

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

7

 

ARGE Üyesi

7

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

8

 

ARGE Üyesi

 

 

9

 

ARGE Üyesi

 

 

10

 

ARGE Üyesi