MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKLERİNDE İLK BEŞ YILI- FIRSTMATH- PROJESİ
Mesleğinin ilk beş yılındaki matematik ve sınıf öğretmenlerinin mesleki inanışları, bilgileri, öğrenim durumları ve öğretmenlik davranışları incelenerek matematik öğretme üzerine olan gelişimleri sorgulanacaktır. Bu kapsamda belirlenen okullardan çalışmaya katılan öğretmenlerimize proje tanıtımı, matematik öğretiminde modelleme ve materyal tasarımı konularını içeren bir günlük çalıştay planlanmıştır.

Yerel Projeler
Yerel Projeler
Kurum Adı Projedeki Rolü
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Proje Koordinatörü
İstanbul İl MEM Proje İştirakçisi
13.11.2014
Proje devam ediyor
0,00
Yrd. Doç. Fatma ASLAN TUTAK
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
  • İstanbul
İştirakçi
Adı Soyadı Unvanı

Katılımcı Toplamları
Okul
0
Yönetici
0
Öğretmen
0
Veli
0
Öğrenci (İlkokul)
0
Öğrenci (Ortaokul)
0
Öğrenci (Lise)
0
Öğrenci (Diğer)
0
Diğer
0